Gaeltacht na nDéise

Tá Gaeltacht na nDéise ar cheann des na Gaeltachtaí is lú sa tír. Siad An Rinn agus an Sean Phobal an dá thaobh den pharóiste, le pobal breá, bríomhar Gaeltachta. Tá timpeall 1,500 duine ag maireachtaint i nGaeltacht na nDéise, agus cáil ar an áit don Ghaeilge, don cheol agus don amhránaíocht traidisiúnta, a thugann beocht ar leith don dúthaigh álainn seo.

An Rinn (Ring)
Tá go leor áiseanna don gcuairteoir sa Rinn, le dhá ché - ceann i mBaile na nGall agus ceann eile in Heilbhic. Tá tránna den scoth sa cheantar, chomh maith le siúlóidí agus radharcanna álainne trasna Chuan Dhún Garbhán.

An Sean Phobal (Old Parish)
Paráoiste tuaithe is ea an Sean Phobal, le stair ársa - deirtear gur thug Naomh Colmán an Chríostaíocht anseo roimh aimsir Dhéugláin na hAirde Móire, fiú amháin. Le cósta dramatúil, fiáin, tá tránna agus cuanta beaga séimhe le fáil anseo chomh maith. Díol spéise is ea An Chailleach Bhéara (tuama meigiliteach), Tigh Solais Mhion Ard agus Trá Bhaile Mhac Airt agus is iontach an ceantar é d'éanbhreathnú chomh maith.

Comhlucht Forbartha na nDéise
Eagraíocht phobal-bunaithe is ea Comhlucht Forbartha na nDéise, a bunaíodh sa bhliain 2005 ar mhaithe le buanú agus neartú na Gaeilge i nGaeltacht na nDéise, trí fhorbairt phobail agus chultúir a chur chun cinn. Is féidir a thuilleadh eolais mar gheall ar obair an Chomhluchta a fháil ar shuíomh idirlíon Ghaeltacht na nDéise.


The Waterford Gaeltacht

Six miles west of Dungarvan and overlooking Dungarvan Harbour and Muggort’s Bay lies the small coastal Gaeltacht of County Waterford, consisting of the parishes of An Rinn and An Sean Phobal. The word 'Gaeltacht' signifies an area where the Irish language is still spoken as the main community language. Co. Waterford is one of seven counties in Ireland which contains a Gaeltacht (Irish-speaking) area. Please click here for an overview of Ireland's Gaeltachtaí.

An Rinn (Ring
There are many facilities for the tourist here, including two piers –one in Heilbhic and one in Baile na nGall. The area also boasts some wonderful beaches, as well as scenic walks and gorgeous views across Dungarvan Bay.

An Sean Phobal (Old Parish)
This is a rural parish with an ancient history – it is said that St Colman brought Christianity here even before St Declan of Ardmore. With a wild, dramatic coastline, there are also some lovely quiet coves and beaches here as well. A megalithic tomb, An Chailleach Bhéara is of interest, as well as Mine Head Lighthouse and it is also an area renowned for birdwatching.

Comhlucht Forbartha na nDéise
Comhlucht Forbartha na nDéise is a community-led limited development company, which was established in 2005 for the purpose of perpetuating and strengthening the Irish language in the Waterford Gaeltacht, through the promotion of community and cultural development. For further information on the work of the Comhlucht, see the Gaeltacht na nDéise website.