Decade of Centenaries / Deich mBliana na gCuimhneachán

The period 1912-1922 is very significant in Irish history and in the creation of the Irish state. It included: the Ulster Covenant, foundation of the Irish Volunteers; the passing of the Home Rule Bill; the 1913 Lock-Out; the First World War; the 1916 Rising; extension of the franchise; the 1918 General Election; the formation of Dáil Éireann; the War of Independence and the Civil War. A national programme, the Decade of Centenaries, has been established to provide an ongoing programme of annual commemorations with special centenary commemorative events on the anniversaries of key events.

 • http://www.decadeofcentenaries.com - Decade of Centenaries website
 • Tá tábhacht nach beag ag an tréimhse 1912-1922 i stair na hÉireann agus i gcruthú Saorstát na hÉireann. Le linn na tréimhse seo bhí: Chúnant Uladh; bunú Óglaigh na hÉireann; an Bille Rialtais Dúchais agus an Bill Talmhan; Frithdhúnadh 1913; An Chéad Chogadh Domhanda; Éirí Amach 1916; leathnú an chirt vótála; Olltoghchán 1918; cruthú Dháil Éireann; Cogadh na Saoirse agus an Cogadh Cathartha. Tá clár náisiúnta, Deich mBliana na gCuimhneachán, bunaithe chun clár leanúnach de chuimhneacháin bhliantúla a chur ar fáil, agus reáchtálfar imeachtaí speisialta cuimhneacháin ar chothrom lae na bpríomhimeachtaí.

 • http://www.decadeofcentenaries.com - Suíomh Gréasáin Deich mBliana na gCuimhneachán
 • Waterford City and County Council are proud to take part in the commemorations for the Decade of Centenaries. Waterford played an active part in many of the national events commemorated and Waterford also has, in this period, its own triumphs and tragedies that it is the honour of Waterford City and County Council to remember and commemorate.

  Tá Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge bródúil as páirt a ghlacadh i gcomóradh Dheich mBliana na gCuimhneachán. Ghlac Port Láirge páirt ghníomhach i ngo leor des na himeachtaí náisiúnta a bheidh le comóradh agus, dar ndóigh, bhí a chuid chaithréimeanna agus thragóidí féin ag Port Láirge le linn na tréimhse seo. Is mór an onóir do Chomhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge cuimhneachán a dhéanamh ar na himeachtaí seo anois.

  In 1918 Waterford was at the centre of the changing fate of Ireland. On 6th March 1918 John Redmond, MP for Waterford and leader of the Irish Parliamentary Party passed away. His son, Captain William Redmond retained the Waterford parliamentary seat for the Irish Parliamentary Party in the by-election of April 1918 and held it again in the general election of December 1918. During these election campaigns Waterford was at the centre of clashes between the supporters of the Irish Parliamentary Party and the rising Sinn Féin party. In the County, Cathal Brugha easily won the seat for the Sinn Féin party. Many were voting for the first time in 1918 as a result of the extension of the franchise with the passing of the Representation of the People Act, 1918 on 6th February 1918. To commemorate the events of 1918 Waterford has organised a programme of public events.

  View the
  Waterford 2018 Programme here

  Bhí Port Láirge i lár an aonaigh maidir leis an athrú a bhí ag teacht ar an méid a bhí i ndán d’Éire i 1918. Ar an 6 Márta 1918 cailleadh John Redmond, Feisire Parlaiminte Phort Láirge agus ceannaire ar Pháirtí Parlaiminteach na hÉireann. D’éirigh lena mhac, an Captaen William Redmond, an suíochán parlaiminte a choimeád do Pháirtí Parlaiminteach na hÉireann i bhfothoghchán Aibreáin 1918 agus choimeád sé arís é in olltoghchán Nollaig 1918. Le linn na bhfeachtas toghchánaíochta seo, tharla roinnt scliúchais i bPort Láirge idir lucht tacaíochta Pháirtí Parlaiminteach na hÉireann agus lucht tacaíochta Shinn Fhéin, páirtí a bhí ag teacht chun cinn ag an am. Sa Chontae, bhí bua fuirist ag Cathal Brugha chun an suíochán a thógaint do pháirtí Shinn Féin. Bhí go leor daoine ag vótáil don gcéad uair ariamh i dtoghchán 1918, de bharr leathnú an chirt vótála nuair a ritheadh an Acht um Ionadaíocht an Phobail, 1918 ar an 6 Feabhra 1918. Chun comóradh a dhéanamh ar imeachtaí 1918, tá clár imeachtaí phoiblí eagraithe ag Port Láirge.


  Find out more about Waterford’s Commemorations and the history of Waterford during this period by exploring exhibitions, articles and past programmes / Is féidir a thuilleadh eolais maidir le Cuimhneacháin Phort Láirge agus stair Phort Láirge le linn na tréimhse seo a fháil trí iniúchadh a dhéanamh ar thaispeántais, ar airteagail agus ar chláir ó bhlianta thart:

 • Waterford 1918 Election Schools Pack
 • 1916 Programme / Clár 1916
 • Waterford and World War 1 / Port Láirge agus An Chéad Chogadh Domhanda
 • Waterford 1916-1918 / Port Láirge 1916-1918
 • Shipwrecks off the Waterford Coast 1914-1918 / Long bháití feadh cósta Phort Láirge 1914-1918
 • Waterford Shipping Disaster: the SS Coningbeg and SS Formby / Tubaiste Loingseoireachta Phort Láirge: SS Coningbeg agus SS Formby
 • Cumann na mBan