Mar gheall ar an gComhairle Iomlánach

Is téarma é Comhairle Iomlánach a thagraíonn do Chomhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge ina hiomláine, agus é mar shuim limistéir na gcomhchomhlachtaí de chuid na n-áiteanna seo a leanas: An Cumeraigh, Dún Garbhán/An Lios Mór agus Limistéar Uirbeach Phort Láirge.
Tá 32 ball tofa ag an gComhairle Iomlánach, gach duine acu mar ionadaí ar na limistéir thuasluaite. Toghadh na baill reatha den Chomhairle sna toghcháin áitiúla a reáchtáladh ar an 24 Aibreán 2014 an dáta inar cónascadh iar-aonáin Chomhairle Cathrach Phort Láirge agus Chomhairle Contae Phort Láirge. Is é an Clr. Pat Nugent (FG) Cathaoirleach Reatha (Méara) na Comhairle Iomlánaí. Is é an Clr. John Cummins (FG) an Leas-Mhéara.

Cruinníonn an Chomhairle Iomlánach uair sa mhí, le cruinnithe eagraithe don tarna Déardaoin de gach mí. Malartaíonn an t-ionad idir Seomraí na Comhairle i gCathair Phort Láirge agus iadsan i nDún Garbhán. Ní bhíonn aon chruinniú de chuid na Comhairle Iomlánaí i Lúnasa.


Comhairle Iomlánach reatha Cathrach & Contae Phort Láirge, le hOifigigh Sinsearacha Bainistíochta. Meitheamh 2017.