Láithreán Conláiste Bhaile na Muc

Cuireann Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge Láithreáin Chonláiste Cathartha ar fáil ag Cill Bharra, Port Láirge & Baile na Muc, Dún Garbhán a éascaíonn diúscairt gach saghas dramhaíl tí. San áit go mbíonn táille dhiúscartha , caithfear íocaíochtaí a íoc ag baint úsáide as an meaisín díola ar an láthair. Tá an tsóinseáil cheart ag teastáil de bharr nach féidir sóinseáil a thabhairt ar ais. Is féidir leis an meaisín glacadh le boinn €1 agus €2 chomh maith le nótaí €5, €10, €20 agus €50. Glactar le gach mór-chárta creidmheasa ag Láithreán Conláiste Cathartha Bhaile na Muc.

Uaireanta oscailte
Luan - Aoine 9:00rn. go 1:00i.n. & 1:30i.n. go 5:00i.n. 9:00r.n. - 1:00i.n.
Sathairn: 9:00rn. go 1:00i.n.
Dúnta: Domhnach & Laethanta Saoire Bainc.
Guthán: 058–43358

Earraí gur féidir a dhiúscairt gan chostas
Is féidir na hearraí ar fad atá liostaithe thíos a dhiúscairt gan chostas thógtar go dtí an láithreán iad:

 • Gloine - Uaine, Donn & Trédhearcach
 • Cadhnraí
 • Fuíoll-ola
 • Dramhearraí Leictreacha agus Leictreonacha, Fearais srl.
 • Crainn Nollag
 • Soilsiú Fluaraiseach

 • Costas ar earraí eile

  EARRA

  EARRAÍ TUGTHA 

  DÍREACH GO DTÍ AN LÁITHREÁN
  Earraí Leictreacha agus Leictreonacha
  Mar shampla: Fearais Tí, cócaireáin, cuisneoirí, ríomhairí srl.
  Saor in aisce
  Feadáin fluaraiseach, Dramhola Cócaireachta, Gloine Saor in aisce
  Dramhaíl Tí
  (curtha amach do bhailiúchán araid rothaí de ghnáth)
  €5 an mála
  Athchúrsáil Thirim
  Ábhar glan agus tirim (cairtchlár san áireamh) – ba cheart go mbeadh gach mála déanta as plaisteach trédhearcach agus ba cheart dóibh a bheith láidir go leor an ábhar athchúrsála a choimeád go docht.
  €5 ar 3 mála
  Dramhaíl Gháirdín
  I málaí
  Saor in aisce