Decade of Centenaries / Deich mBliana na gCuimhneachán

The period 1912-1922 is very significant in Irish history and in the creation of the Irish state. It included: the Ulster Covenant, foundation of the Irish Volunteers; the passing of the Home Rule Bill; the 1913 Lock-Out; the First World War; the 1916 Rising; extension of the franchise; the 1918 General Election; the formation of Dáil Éireann; the War of Independence and the Civil War. A national programme, the Decade of Centenaries, has been established to provide an ongoing programme of annual commemorations with special centenary commemorative events on the anniversaries of key events.

 • http://www.decadeofcentenaries.com - Decade of Centenaries website
 • Tá tábhacht nach beag ag an tréimhse 1912-1922 i stair na hÉireann agus i gcruthú Saorstát na hÉireann. Le linn na tréimhse seo bhí: Chúnant Uladh; bunú Óglaigh na hÉireann; an Bille Rialtais Dúchais agus an Bill Talmhan; Frithdhúnadh 1913; An Chéad Chogadh Domhanda; Éirí Amach 1916; leathnú an chirt vótála; Olltoghchán 1918; cruthú Dháil Éireann; Cogadh na Saoirse agus an Cogadh Cathartha. Tá clár náisiúnta, Deich mBliana na gCuimhneachán, bunaithe chun clár leanúnach de chuimhneacháin bhliantúla a chur ar fáil, agus reáchtálfar imeachtaí speisialta cuimhneacháin ar chothrom lae na bpríomhimeachtaí.

 • http://www.decadeofcentenaries.com - Suíomh Gréasáin Deich mBliana na gCuimhneachán
 • Waterford City and County Council are proud to take part in the commemorations for the Decade of Centenaries. Waterford played an active part in many of the national events commemorated and Waterford also has, in this period, its own triumphs and tragedies that it is the honour of Waterford City and County Council to remember and commemorate.

  Tá Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge bródúil as páirt a ghlacadh i gcomóradh Dheich mBliana na gCuimhneachán. Ghlac Port Láirge páirt ghníomhach i ngo leor des na himeachtaí náisiúnta a bheidh le comóradh agus, dar ndóigh, bhí a chuid chaithréimeanna agus thragóidí féin ag Port Láirge le linn na tréimhse seo. Is mór an onóir do Chomhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge cuimhneachán a dhéanamh ar na himeachtaí seo anois.


  Waterford Commemorations Programme 2022
  In 1922 the Anglo-Irish Treaty was in place and the seeds of Civil War were spreading which resulted in the Siege of Waterford in July 1922 when pro-Treaty forces fought the occupying anti-Treaty forces in the City. Throughout Waterford City and County former friends and comrades found themselves fighting on opposing sides. People were also struggling to re-build infrastructure damaged in the War of Independence and women and men were trying to find their way in the creation of a new Free State. Waterford Commemorations Committee have a programme of films, publications and community projects to support the in-depth exploration of the events of the Decade of Centenaries in Waterford.

  Community Grants Scheme
  The Decade of Centenaries Community Grants Scheme is open for applications.

  Closing date for applications is Monday 28th February at 4pm


  Clár Deich mBliana na gCuimhneachán Phort Láirge 2022
  I 1922 bhí an Conradh Angla-Éireannach in áit agus bhí síolta an Chogaidh Chathartha á scaipeadh, as ar d’eascair Léigear Phort Láirge i mí Iúil 1922, nuair a throid fórsaí ar thaobh an Chonartha i gcoinne fórsaí forghabhála in éadan an Chonartha a raibh seilbh acu ar an gCathair. Tharla go raibh iar-chairde agus iar-comrádaithe anois in adhairce a chéile ar fud Chathair agus Chontae Phort Láirge.  Bhí daoine ag streacailt chomh maith chun infreastruchtúr a raibh damáiste déanta dó le linn Chogaidh na Saoirse a atógáil agus bhí fir agus mná ag iarraidh a slí a aimsiú sa Saorstát nua-chruthaithe. Tá clár scannáin, foilseacháin agus tionscadail phobail ag Coiste Cuimhneachán Phort Láirge chun tacú le mion-scrúdú a dhéanamh ar imeachtaí Dheich mBliana na gCuimhneachán i bPort Láirge.

  Scéim Deontas Pobail
  Tá Scéim Deontas Pobail Dheich mBliana na gCuimhneachán oscailte i gcomhair hiarratais.

  Sé an Luan, 28 Feabhra ag 4.00i.n. an dáta deiridh i gcomhair iarratais


  Online Talks and Films 2021
  On 7th January 2021 Waterford Commemorations Committee released a talk online by Dr. Pat McCarthy on the Pickardstown Ambush. Watch the talk here https://www.youtube.com/watch?v=zQLlVnYMu7Q&t=170s
  Waterford County Museum and local volunteers with the support of Waterford Commemorations Committee have created a short online film on the Burgery Ambush. This initial film will be expanded and developed further in 2021. Watch the film here https://www.youtube.com/watch?v=qBofVYy-sbw

  Waterford and the War of Independence Map
  To commemorate the centenary of the War of Independence Waterford City and County Council   collated all known historical events linked to War of Independence in Waterford with research work funded by the Decade of Centenaries. These mapped locations are available online as a Storymap here.

  Publications
  Throughout the Decade of Centenaries Waterford has strongly supported the deeper exploration of the people and events of the Decade of Centenaries in Waterford through its publications programme. In 2021 three publications will be supported:

  Subject

  Author/s

  Waterford City, The East Waterford Brigade I.R.A. and the Struggle for Independence
  1912-1921

  Dr. Pat McCarthy

  Working title: “Cumann na mBan” – to provide a record of the Waterford members and their activities.

  Christine Knight O’Connor and Eddie Cantwell

  “The Bad Times” - Waterford Country Houses during the Revolutionary Period

  William Fraher

   


  Cainteanna agus Scannáin Ar Líne 2021
  Ar an 7 Eanáir 2021, sheol Coiste Cuimhneachán Phort Láirge caint ar líne ar Luíochán Bhaile an Phiocardaigh leis an Dr. Pat McCarthy. Féach ar an gcaint anseo https://www.youtube.com/watch?v=zQLlVnYMu7Q&t=170s
  Le tacaíocht ó Choiste Cuimhneachán Phort Láirge, tá gearrscannán ar líne ar Luíochán Bhurgáiste cruthaithe ag Músaem Chontae Phort Láirge agus oibrithe deonacha áitiúla. Déanfar an bun scannán a fhorbairt a thuilleadh sa bhliain 2021. Féach ar an scannán anseo https://www.youtube.com/watch?v=qBofVYy-sbw

  Port Láirge agus Léarscáil Chogadh na Saoirse
  Chun comóradh a dhéanamh ar chéad bhliain ó Chogadh na Saoirse, chuir Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge gach ócáid stairiúil atá ar an eolas a bhain le Cogadh na Saoirse i bPort Láirge i dtoll a chéile le taighde maoinithe ag Deich mBliana Chomóradh an Chéid.  Tá na suíomhanna seo atá mapáilte ar fáil ar líne mar ‘Storymap’

  Foilseacháin
  Le linn Deich mBliana Chomóradh an Chéid, tá tacaíocht láidir tugtha ag Port Láirge do thaighde níos doimhne ar na daoine agus ar na himeachtaí a tharla le linn na Deich mBliana i bPort Láirge trí chlár na bhfoilseachán.   Tabharfar tacaíocht do thrí fhoilseachán i 2021:

  Ábhar

  Úda(i)r

  Waterford City, The East Waterford Brigade I.R.A. and the Struggle for Independence
  1912- 1921

  Dr. Pat McCarthy

  Teideal Oibre: “Cumann na mBan” – taifead a chur ar fáil de bhaill Phort Láirge agus a gcuid gníomhaíochtaí

  Christine Knight O’Connor agus Eddie Cantwell

  “The Bad Times” - Waterford Country Houses during the Revolutionary Period

  William Fraher  ONLINE TALKS SERIES: Waterford in 1920
  As part of its Decade of Centenaries events Waterford City and County Council is delighted to make available this series of talks exploring 1920 in Waterford and the voices that were fighting to be heard in the creation of a new Ireland ... an independent Ireland.

  Waterford and the 1920 Local Elections: Fighting for a Voice and a new Ireland

  1920 was a very turbulent year for local authorities in Ireland. It was an election year for local government and newly elected councils, including Waterford Corporation and Waterford County Council, immediately pledged their allegiance to Dáil Éireann. This resulted in the withdrawal of funding by the British Local Government Board; raids on local authorities and the arrest of elected members and staff.  Local authorities struggled to collect rates but continued to provide services as best they could and maintained their commitment to Dáil Éireann. This network of local political and administrative support was an important part of the success of Dáil Éireann and demonstrated the commitment of the Irish people to the goal of an independent Ireland.

  At the same time local government was pledging to Dáil Éireann a new courts system was established for the nascent state, operating under the radar and parallel to the official courts system and were soon leaving the officially sanctioned courts with no cases as the Irish people moved to have their voices heard and their legal cases handled in the Dáil Courts.

  1920 also saw significant labour unrest and what has been referred to as a Waterford “soviet” was fighting to have its voice heard. Cumann na mBan too were hard at work in Waterford in 1920, supporting and serving the War of Independence and trying to make a place for women in the new Ireland they were struggling to create.  

  Our speakers will explore 1920 in Waterford looking at the issues of the time and exploring the voices seeking to be heard in the 1920 local elections.  Click on the link to watch each talk on You Tube.

  Official Welcome

  Cllr. Damien Geogheghan, Mayor of Waterford City and County
  “At length converted to the error of its ways”: Politics in Waterford City 1916-1921

  Speaker: Dr. Pat McCarthy, a native of Waterford city and past pupil of Mount Sion, he holds a PhD and an MBA from UCD. He is the author of The Irish Revolution 1912-1923; Waterford and the 1916 Rising and has published extensively in the Irish Sword and Decies journals. His most recent book, The Redmonds and Waterford – A Poliical Dynasty 1891-1952 was published in 2018.

  Waterford County and the 1920 Local Elections

  Speaker:  Joanne Rothwell, Waterford City and County Archivist, facilitator of the Waterford Commemorations Committee. Joanne is Chair of the Irish Archives Resource www.iar.ie and is committed to the provision of access to archives to facilitate researchers and improve our understanding of the past.

  Local Government and the Irish Language

  Speaker:  Aindrias O’Cathasaigh has written widely on the revolutionary period. His latest book Ainm na Saoirse: Gaeilge Dháil Éireann 1919-1922, has won awards from the Aermican Conferences of Irish Studies and from Oireachtas na Gaeilge. This talk is given as Gaeilge, subtitled in English

  “Illegal Law”: The Dáil Courts 1920-1924

  Speaker:  Heather Laird is a lecturer in English at University College Cork. She is the author of Subversive Law in Ireland (2005) and Commemoration (2018). She is editor of Síreacht: Longings for Another Ireland, a series of short topical books that seeks to re-invigorate the social imagination and encourage speculation on alternatives to current orthodoxies.

  Waterford Labour in “the red flag times”, 1917-1923 Speaker: Dr. Emmet O’Connor, Department of History at the University of Ulster. Emmet is an honorary president of the Irish Labour History Society and has published widely on labour history, including: Reds and the Green: Ireland, Russia and the Communist Internationals, 1919-1943; Big Jim Larkin: Hero or Wrecker? and Derry Labour in the Age of Agitation, 1889-1923.

  Cumann na mBan in Waterford and the Voice of Women

  Speaker:  Christina O’Connor, committee member of Waterford County Museum and project manager of the Community Archaeology Project: Gallowshill. Christina has carried out extensive research on Cumann na mBan in Waterford, working with Eddie Cantwell, leading to an exhibition in Waterford County Museum. They are currently working on a publication on Cumann na mBan in Waterford.

  Conclusion Michael Farrell, Chair Waterford Commemorations Committee

  This series of talks is supported by the Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht under the Decade of Centenaries 2012-2023 initiative and Waterford City and County Council Commemorations Committee. If you would like to find out more about local authorities and the 1920 local elections throughout Ireland you can download the publication “Democracy and Change: the 1920 Local Elections in Ireland” commissioned by the Dept. of Housing, Local Government & Heritage from the Local Government Archivists and Records Managers to commemorate the 1920 local elections. Edited by archivists Niamh Brennan (Donegal) and Grainne Doran (Wexford), it includes documents from Waterford City and County Archives.


  Find out more about Waterford’s Commemorations and the history of Waterford during this period by exploring exhibitions, articles and past programmes / Is féidir a thuilleadh eolais maidir le Cuimhneacháin Phort Láirge agus stair Phort Láirge le linn na tréimhse seo a fháil trí iniúchadh a dhéanamh ar thaispeántais, ar airteagail agus ar chláir ó bhlianta thart:

 • Waterford 1918 Election Schools Pack
 • Port Láirge agus Olltoghchán 1918
 • 1916 Programme / Clár 1916
 • Waterford and World War 1 / Port Láirge agus An Chéad Chogadh Domhanda
 • Waterford 1916-1918 / Port Láirge 1916-1918
 • Shipwrecks off the Waterford Coast 1914-1918 / Long bháití feadh cósta Phort Láirge 1914-1918
 • Waterford Shipping Disaster: the SS Coningbeg and SS Formby / Tubaiste Loingseoireachta Phort Láirge: SS Coningbeg agus SS Formby
 • Cumann na mBan