Pleananna Forbartha


Pleananna Forbartha - Síneadh Saolré
Ar an 1 Meitheamh 2014 bunaíodh Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge i ndiaidh malgamú Chomhairle Cathrach Phort Láirge agus Chomhairle Contae Phort Láirge.

Sínfear saolré na bpleananna forbartha atá ann cheana laistigh de cheantar cónasctha na Comhairle, Plean Forbartha Chathair Phort Láirge 2013-2019, Plean Forbartha Chontae Phort Láirge 2011-2017 & Plean Forbartha Bhaile Dhún Garbhán 2012-2018, de réir Roinn 11A den Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000 (mar a leasaíodh) agus beidh i bhfeidhm go dtí go ndéanann Tionól Réigiúnach an Deiscirt an Straitéis Spáis & Eacnamaíoch Réigiúnach nua, ina dhiaidh sin ullmhófar Plean Forbartha Cathrach agus Contae nua.

Éillíonn Roinn 11B den Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000 go dtosnóidh Údaráis áitiúla, a chuaigh faoi bhráid chónasctha, sa chás seo Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge, ag ullmhú plean forbartha don cheantar riaracháin cónasctha laistigh de 12 mhí de chruthú an Straitéis Spáis & Eacnamaíoch Réigiúnach.

Is féidir le Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge athruithe a dhéanamh do na pleananna forbartha atá ann cheana féin nuair a chinntear gur gá sin a dhéanamh agus mar a éiríonn riachtanais i dtéarmaí leasaithe polasaithe. Is féidir na sonraí abhaineann le gach athrú glactha agus molta a aimsiú sa roinn Athruithe ar Phleananna Forbartha.

  • Plean Forbartha Chathair Phort Láirge 2013 - 2019
  • Plean Forbartha Chontae Phort Láirge 2011 - 2017
  • Plean Chomhairle Bhaile Dhún Garbhán 2012 - 2018

  • Féach chomh maith an Straitéis Fuinnimh In-athnuaite 2016 - 2030