Méara na Cathrach & Contae Phort Láirge


Ag a Chruinniú Ginerálta Bliaintiúil don Comhairle Iomlánach, toghadh an Clr John O'Leary mar Mhéara na Comhairle Cathrach agus Chontae Phort Láirge.

Is féidir ríomhphost a chur leis annso mayor@waterfordcouncil.iecllrjoleary@waterfordcouncil.ie


Chun tuilleadh eolais a fháil fén Méaracht agus gach a bhaineann léi, téir go dtí leathanach Oifig an Mhéara. (Béarla)