Eolas fén gComhairle

Bunú na hEagraíochta
Is í Comhairle Cathrach agus Contae Phort Lairge an t-údarás áitiúil ábharthach i gContae agus Cathair Phort Láirge.

Bunaíodh í ar 1ú Meitheamh, 2014 tar éis toghchán áitiúil na bliana-san. Is aontas na n-iar-chomhairlí Phort Láirge í, Contae is Cathrach de bharr forálacha an Achta um Athchóiriú Rialtais Áitiúil, 2014.

Faightear eolas ar fheidhmeanna agus chúraimí an eagrais annso.

Riarachán
Michael Walsh is ea Príomh-Fheidhmeannach na Comhairle atá mar cheannaire riarachán na Comhairle. Tá ceann cheathrú corporáideach na Comhairle lonnaithe i Halla na Cathrach, An Meall, Port Láirge agus bhí ocht gcéad duine fostaithe inti in Aibreáin, 2016.

Méara
Is é an Comhairleoir Declan Doocey (Fine Gael) Méara reatha Cathrach agus Contae Phort Láirge. Toghadh é ag cruinniú bliantúil na Comhairle i Meitheamh, 2018. Is féidir teacht air ag mayor@waterfordcouncil.ie

Rialú
beirt chomhairleoir is tríocha (32) i gComhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge. Deineann foireann na Comhairle gnáth obair na Comhairle fé bhun Foirne Bainistíochta.

Pleananna agus Straitéisí Corporáideacha

  • Tuairiscí Bliaintiúla
  • Plean Bliaintiúil Seirbhíse
  • Plean Corporáideach
  • Gráid pá
  • Cairt agus Cód Iompair do Chustaiméirí

  • Our Customer Care Charters and Codes of Conduct can be found here.
  • Code of Conduct for Councillors
  • Protected Disclosures

  • Details of our protected disclosures can be found here.