Acmhainní Daonna

Bíonn an Rannóg Acmhainní Daonna ag deileáil le gach gné de riachtanais acmhainní daonna Chomhairle Cathrach & Contae Phort Láirge, ina measc:

 • Straitéis Acmhainní Daonna
 • Fórsa Saothair a Phleanáil
 • Earcaíocht agus Roghnúchán
 • Pá Rolla agus Aoisliúntas
 • Oiliúint & Forbairt Fostaithe
 • Bainistíocht Feidhmíochta
 • Forbairt Ceannaireachta
 • Bainistíocht Comhionannais & Ilchineálachta
 • Cothromaíocht Oibre is Saoil
 • Caidreamh Tionsclaíoch & Sláinte na bhFostaithe
 • Sábháilteacht agus Leas
 • Sonraí teagmhála don Rannóg Acmhainní Daonna

  0818 10 20 20
  human-resources@waterfordcouncil.ie

  Seoladh

 • Rannóg Acmhainní Daonna, An Dara hUrlár, Oifigí Cathartha, Dún Garbhán, Contae Phort Láirge. X35 Y326 [ féach ar an léarscáil ]

 • Uaireanta Oscailte

 • Uaireanta Oscailte: 9.00r.n. – 5.00i.n. (oscailte i rith am lóin)

 • Cóipcheart © Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge