Rátaí Tráchtála

Is éard atá i gceist le Cáin Mhaoine áitiúil ná rátaí tráchtála, úsáidtear an ioncaim astu seo chun foráil ghinearálta a mhaoiniú ar fud an chontae agus na cathrach. Ní léiríonn rátaí íocaíochta d’aon seirbhís ar leith a chuirtear ar fáil don té a íocann na rátaí. Tá rátaí iníoctha ar réadmhaoin thráchtála/thionsclaíoch agus roinnt réadmhaoine neamh-theaghlaigh eile.


Conas a ríomhtar na rátaí?
Seo a leanas Polasaí Chomhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge i dtaca le híocaíocht sonraisc chuig soláthraithe. Táimid tiomanta chuig: Ríomhtar rátaí tríd an ráta bliantúil ar an luacháil, mar a chinneann an Chomhairle Cathrach agus Contae, agus mar a luacháiltear do réadmhaoin, de réir mar a chinneann an Coimisinéir Luachála. Is féidir do rátaí a ríomh trí thagairt don sampla simplí seo:

Ríomh na Rátaí
Luacháil ARV (2018) Iníoctha
€50,000 X €0.2583 = €12,915

  • Féach ár roinn Ceisteanna Coitianta Rátaí Tráchtála anseo.
  • Féach ár mBileog eolais Cáin Réadmhaoine Áitiúil (LPT) anseo.