Aimsir Dheannachtach

Le linn tréimhsí deannachtachta leatar grean ar bhóithre go rialta in ord tosaíochta:

 • Dearg - Tosaíocht 1
 • Gorm - Tosaíocht 2
 • Glas - Tosaíocht
 • Is iad Tosaíocht 1 agus Tosaíocht 2 na príomhbhóithre a mbaintear úsáid astu sa Chathair agus sa Chontae.  Tagraíonn Tosaíocht 3 do bhóithre áitiúla atá níos lú. Léiríonn an plean cumarsáide i gcomhair eachtra gurb annamh a leatar grean ar Bhóithre Thosaíocht 3 (seachas nuair a mhaireann sneachta ar an talamh).

 • Féach ar Léarscáil na mBealaí Cothabhála sa Gheimhreadh
 • Faisnéis le linn Aimsire Deannachtaí
  Tá 2 príomhshlí ag Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge chun saoránaigh a choimeád ar an eolas is déanaí sa mhodh is tráthúla agus is éifeachtúla gur féidir, de réir mar a cheadaíonn cúinsí di:

 • MapAlerter – is é seo ár seirbhís téacsála SMS atá saor in aisce.  Sínigh linn chun teachtaireachtaí foláirimh a fháil mar gheall ar do cheantar féin. 
 • Trí uasdátú ar líne - ár mbealaí ar na meáin shóisialta (Facebook agus Twitter)
 • Ár ngréasán um Aimsir Dheannachtach – Foláirimh Aimsire Phort Láirge