Bánna Lódála

Tá bánna lódála curtha ar fáil chun ligean d’fheithiclí tráchtálacha earraí seachadtaí a dhéanamh chuig áitribh in ionaid pháirceála. Níl cead ach ag feithiclí atá i gcatagóir fheithicil earraí agus a bhfuil cáin tráchtála orthu seachadadh uathu.

Tá cead ag feithicil earraí tráchtála páirceáil saor in aisce i mbá lódála ar feadh uasmhéid de 30 nóiméad fad agus atá siad gníomhach ag lódáil nó ag dí-ualú. Is cion é d’aon fheithicil eile páirceáil i mbá lódála le linn uaireanta a oibriúcháin. Tá uaireanta oibriúcháin na mbánna lódála taispeánta ar an gcomhartha eolais atá ceangailte leis an gcuaille taobh leis.

NÍ CEADMHACH D’FHEITHICLÍ PRÍOBHÁIDEACHA PÁIRCEÁIL I mBÁNNA LÓDÁLA LE LINN UAIREANTA OIBRIÚCHÁIN.

Lasmuigh d’uaireanta oibriúcháin sa bhá lódála, baineann an gnáthchóras páirceála leis an gceantar.