Cosc ar Thrucail 5 Acastóir

Cosc ar Thrucail 5 Acastóir ar na Céanna Theas agus sráideanna tadhlacha i gCathair Phort Láirge.
Tá cosc curtha ag Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge ar fheithiclí ‘5 acastóir’ ar shráideanna áirithe i gCathair Phort Láirge chun úsáid na bhfeithiclí úd sa chathair a laghdú agus tréthrácht a mhealladh chun úsáid a bhaint as slite eile atá ar fáil dóibh.

Baineann an srian seo le feithiclí a bhfuil níos mó ná 5 acastóir acu, i.e. Trucailí Altacha ó 11rn go dtí 7in. Roghnaíodh an tródam a cuireadh i bhfeidhm chun cosc a chur ar thrácht ag teacht tríd an gcathair ach íoslaghdú a dhéanamh ar an gceantar a mbeadh éifeacht aige air chun an brú a chuirfeadh sé ar ghnó sa chathair a laghdú.

 • Sonraí cheantar an tródaim léirithe ar an léarscáil seo
 • Tugann alt 4 (2) de Rialúcháin Um Thrácht ar Bhóithre (Rialú Páirceála) 2006 cumhacht chun an cosc 5 acastóir a chur i bhfeidhm.

  Is féidir freastal ar sheachadtaí le linn tréimhse an choisc trí chur isteach ar cheadúnas chuig Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge faoi alt 2 (1) (a) den Road Traffic Act 1994 Acht Um Thrácht Bóthair 1994 (Rialú ar Cheadúnas Um Dhíolúine ó Thrácht) Rialúcháin 2006. Tá an costas ar na ceadúnais seo leagtha amach in alt 2(2) de na rialúcháin agus tá €10 in aghaidh an lae air i láthair na huaire.

  Is féidir leanúint le seachadtaí a dhéanamh saor in aisce, áfach, idir 19.00in agus 11.00rn an lá dar gcionn. Beidh trucailí dolúbtha in ann rochtain a fháil ar lár na cathrach gan aon chostas. Is cion é faoi alt 35 (5) den Acht Um Thrácht Bóthair 1994, feithicil earraí a bhfuil níos mó ná 5 acastóir aici a thiomáint gan cheadúnas díolúine i gceantar ina bhfuil an cosc ar fheithiclí 5 acastóir i bhfeidhm.

  Slite Malartacha

 • Via Seachbhóthar Phort Láirge N25, (Dola air) nó via an N24 agus R680 ag dul trasna abhainn na Siúire ag Na Feadáin.
 • Srianta Eile
  Tá srianta meáchain 3.5 tonna i bhfeidhm ar shráideanna gur sráideanna cónaitheacha is mó iad laistigh de Chathair Phort Láirge mar atá léirithe ar na léarscáileanna atá ceangailte leis seo.

  Nós Imeachta chun cur isteach ar Cheadúnas
  Is féidir foirm iarratais a íoslódáil anseo:

 • Foirm Iarratais ar Cheadúnas Seachadta d'Fheithicil 5 Acastóir
 • Ba chóir an fhoirm iarratais a chur sa phost chuig: Seiirbhísí Chustaiméirí, Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge, Sráid Nua Bailey, Port Láirge nó í a sheoladh mar ríomhphost chuig: contact@waterfordcouncil.ie ag tabhairt sonraí maidir leis an gcomhlacht Tarlaithe, feithicil, ceannscríbe na seachadtaí agus data(í) a mbeidh an ceadúnas ag teastáil.

  Glacfar le híocaíocht le seic, le hairgead nó le cárta creidmheasa/dochair. Seolfar ceadúnas trí ríomhphost/sa phost chuig an iarratasóir agus ní mór an ceadúnas sin a choimeád san fheithicil le linn an ama a mbeifear ag tiomáint i gceantar an tródaim. Coimeádfaidh Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge bunachar sonraí de na ceadúnais a eisíodh agus beidh sí inniúil eisiúint cheadúnas a dheimhniú do Ghardaí más gá.