Fíneálacha Tráchta

Is fíneáil í Fógra um Chion Muirir Sheasta, ar a dtugtar“Fíneáil Pháirceála” chomh maith, a ghearrtar ar fud na hÉireann nuair a chinneann maor tráchta gur deineadh páirceáil mhíchúramach nó mhídhleathach agus go bhfaigheadh go bhfuil bacanna á gcruthú ag an tiomanaí do thiománaithe, d’úsáideoirí bóithre, do choisithe agus do ghnóthaí.

Fostaíonn Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge maoir thráchta chun rialacháin pháirceála a chur i bhfeidhm agus chun fíneálacha a eisiúint. Tá an t-údarás seo ag baill den Gharda Síochána chomh maith. Déanann na Rialacháin um Thrácht Bóithre (Trácht agus Páirceáil), 1997 - 2013 forálacha do rialúchán ginearálta agus do smachtú tráchta, coisithe agus páirceála.

Páirceáil Mhídleathach
Déanann an cháipéis seo cur síos ar a bhfuil i gceist le páirceáil mhídleathach .i. cásanna ina bhfaigheadh go mbeadh gá Fógra um Chion Muirir Sheasta a eisiúint.

 • Cad iad na cúiseanna ar féidir fíneáil a ghearradh orm?
 • Achomharc a dhéanamh ar Fhíneáil

 • Parking Fine Appeal form (2017)
 • Fíneáil a íoc
  Is féidir Fíneáil Fógra um Chion Muirir Seasta a íoc ag baint úsáide as ár gcóras Íocaíochta ar líne, nó trí bhualadh isteach ar aon Deasc Seirbhíse Cúraim Custaiméirí.

  Carrchlóis faoi Úinéireacht na Comhairle
  Tá go leor carrchlós i gCathair agus i gContae Phort Láirge faoi úinéireacht phríobháideach, agus leis sin, níl aon tionchar ag Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge ar na táillí a ghearrtar, uaireanta oscailte srl. Tá liosta de charrchlóis a chaomhnaíonn an Chomhairle ar fáil le híoslódáil anseo.


  Achomharc a dhéanamh ar Fhíneáil Tráchta