Bóithre, Páirceála & Iompair

Tá Rannóg na mBóithre agus Iompair freagrach as cothabháil an ghréasáin bhóithre poiblí mar atá ann faoi láthair. Tá carrbhealaigh, imill, cosáin agus colbhaí i gceist leis an ngréasán bóithre chomh maith.

Tá an rannóg freagrach as trácht agus páirceáil, soilsiú poiblí agus maoir scoile chomh maith.

Tá ceanncheathrú na rannóige lonnaithe sna hOifigí Cathartha, Dún Garbhán agus tá oifigí na nInnealtóirí Dúiche do Cheantar Bardasach Dhún Garbhán agus na Leasa Móire agus do Cheantar Bardasach an Chomaraigh lonnaithe ann freisin.

Tá Oifig an Innealtóra Dúiche do Cheantar Uirbeach Phort Láirge lonnaithe in Áras Menapia, An Meal, Cathair Phort Láirge. Láimhseáileann an oifig seo gach fiosrúchán a bhaineann le trácht agus le páirceáil do Chathair Phort Láirge, do Dhún Garbhán agus don Trá Mhór.

Sonraí teagmhála don Rannóg na mBóithre, Páirceála & Iompair

0761 10 20 20
contact@waterfordcouncil.ie

Seoladh

  • Rannóg na mBóithre & Iompair, Oifigí Cathartha, Dún Garbhán, Co. Phort Láirge X35 Y326 [ féach ar an léarscáil ]


  • Cóipcheart © Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge