Muiríne

Tá dhá mhuiríne á n-oibriú ag Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge, ceann ag Cé na gCeannaithe i gCathair Phort Láirge agus an ceann eile i nDún Garbhán (a ritheann Club Seoltóireachta Dhún Garbhán ó lá go lá).

Muiríne Chathair Phort Láirge
Tá rochtain ar an muiríne trí chóras GSM a oibrítear trí mheán gutháin phóca. Ní mór d’úinéirí báid teagmháil a dhéanamh le Maoirseoir na Muiríne ar (087) 2384944 chun go socrófar ar ár gcóras rochtaine iad. Our fees can be downloaded from here Is féidir ár dtáillí a íoslódáil ón áit seo.

De bharr a shuímh tá réimse leathan siopaí, bialann agus beár ar fáil duit ag Réileán Theach an Chustaim díreach agus do chos leagtha ar an bhfód agat. Tá 100 beart lánseirbhísithe comh maith le cithfholcthaí agus áiseanna níocháin ar fáil do chuairteoirí. Bíonn an Mhuiríne ar oscailt ó cheann ceann na bliana agus rátaí iomaíocha á dtairiscint aici.

 • Séasúr an tSamhraidh (1 Aibreán - 30 Meán Fómhair)
 • Séasúr an Gheimhridh (1 Deireadh Fómhair - 31 Márta)
 • Foirm Iarratais do Cheadúnas Muiríne
 • Muiríne Dhún Garbhán
  Is le Club Seoltóireachta Chuan Dhún Garbhán an tsaoráid seo agus is iad a ritheann í faoi cheadúnas ó Chomhairle Cathrach & Contae Phort Láirge.

  Tá rochtain ar an tsaoráid ar fáil do bhaill Chlub Seoltóireachta Chuan Dhún Garbhán agus do bhaill uile an phobail ar a dtabharfar ‘Cuairteoirí’. Chun socrú a dhéanamh chun an pontún a úsáid, déan teagmháil le Club Seoltóireachta Chuan Dhún Garbhán.

  Bainisteoir an Phontúin
  Uimhir Ghutháin an Teagmhálaí: 058-45663.

  Cuirfear ‘pacáiste fáilte’ ar fáil agus baineann na táillí seo a leanas le húsáid an phontúin:

 • Cuairteoir: €15 in aghaidh na hoíche
 • Ball: €5 in aghaidh na hoíche don chéad 2 oíche agus €10 in aghaidh na hoíche as sin amach
 • Beidh baill agus cuairteoirí araon faoi réir ag na téarmaí úsáide, táillí agus coinníollacha atá leagtha amach ag Coiste Bainistíochta Chlub Seoltóireachta Chuan Dhún Garbhán. Forchoimeádann an Coiste Bainistíochta an ceart chun cead rochtana a dhiúltú do bhaill agus do chuairteoirí a dteipeann orthu cloí leis na téarmaí úsáide, táillí agus coinníollacha reatha atá i bhfeidhm.