Ag Rothaíocht I bPort Láirge

Is baile um 'Thaisteal Cliste' í Dún Garbhán, rud a chiallaíonn go bhfuilimid ag déanamh gach iarrachta rothaíocht shábháilte a chur chun cinn mar chuid dár bhfeachtas chun nach mbeidh daoine ag brath ar a gcuid carr mar an t-aon mhodh iompair. Ní raibh rothaíocht i nDún Garbhán ní ba shábháilte riamh agus atá anois agus é níos éasca fós anois de bharr na raon rothair atá curtha ar fáil.

I gCathair Phort Láirge tá Clár Um Rothaíocht Shábháilte ar siúl i gcomhair scoileanna chun dea-nósanna i ndaoine ar aois scoile a chothú. Féach ar líon na dturas rothaíochta a glacadh ag cuntar rothair na Trá Móire go Cathair Phort Láirge ag Baile an Phiocardaigh, Trá Mhór.