Sábháilteacht ar Bhóithre

Tá bóithre na hÉireann níos sábháilte sa lá atá inniu ann ná mar a bhí siad riamh ach níl aon chúis le bogás. Tá dualgas orainn a bheith eolach ar an tslí gur chóir dúinn sinn féin a iompar ar na bóithre. Féach ar: Suíomh gréasáin an Údaráis Um Shábháilteacht ar Bhóithre i gcomhair comhairle agus uasdátuithe.

Ba chóir do Thiománaithe

 • Tiomáint ag an luas cuí in oiriúint do na coinníollacha agus na cúinsí i gcónaí.
 • Gan a bheith ag dranntiomáint. Ba chóir fad sábháilte a fhágáil idir d’fheithiclese agus an fheithicil atá os do chomhair amach.
 • Gan tiomáint riamh agus tú lagaithe ag alcól, drugaí nó tuirse.
 • Crios sábhála a chaitheamh agus deimhin a dhéanamh de go bhfuil crios sábhála á gcaitheamh ag na paisinéirí ar fad chun tosaigh agus ar chúl.
 • Fágáil a luaithe agus is féidir chun brú tráchta a sheachaint.
 • Sosanna rialta a ghlacadh chun tuirse/tuirse tiománaí a sheachaint.
 • Bheith ag coinne leis an ní a thagann aniar aduaidh ort.
 • Coimeád suas chun dáta le bealaí our Gritting Routes ár Leathadh Grin, i dtaobh na mbóithre a bhfuil grean á leathadh orthu le linn tréimhse an Gheimhridh.
 • Síntiús a íoc le the Road Safety Authoritiy's YouTube channel bealach YouTube an Údaráis Um Shábháilteacht ar na Bóithre chun comhairle fhiúntach a fháil.
 • Ba chóir do Choisithe

 • Siúl ar chosán seachas sa tsráid i gcónaí.
 • Siúl ar thaobh na láimhe deise den bhóthar le haghaidh ar an trácht muna bhfuil aon chosán ann.
 • Tóirse a bhreith leat san oíche ar bhóithre tuaithe chun go mbeidh radharc níos fearr ort.
 • Éadaí geala le banda muinchille frithchaiteach nó crios “Sam Brown” a chaitheamh.
 • Gan an iomarca a ól.
 • Ba chóir do Rothaithe

 • Rothaíocht ar an tsráid seachas ar chosáin.
 • Rothaíocht ar thaobh na láimhe clé den bhóthar, ag dul le sruth an tráchta.
 • San oíche, soilse frithcaiteacha chun tosaigh agus ar chúl a úsáid comh maith le solas, chun go mbeidh radharc níos fearr agatsa agus radharc níos fearr ort.
 • Éadaí geala a chaitheamh le banda muinchille frithchaiteach nó crios "Sam Brown".
 • Déan teagmháil leis an Oifigeach Sábháilteachta

  Teagmhálaí: Jemma Jacob

  0761 10 20 20
  jjacob@waterfordcouncil.ie

  • Oifigeach Um Shábháilteacht ar Bhóithre, Halla na Cathrach, An Meal, Port Láirge X91 PK15.  [ view on a map ]