Soilsiú Poiblí

Locht a Thuairisciú

Caomhnaíonn Killaree Lighting Services an soilsiú poiblí i gCathair agus i gContae Phort Láirge ar mhaithe le Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge. Chun soilsiú briste agus /nó lochtanna a thuairisciú dean teagmháil le Killaree Lighting Services ag 056 7767410 nó 05677 67385 nó líon isteach an fhoirm lochta ar a suíomh idirlín.

Rudaí atá le cur san áireamh agat
Cuir an oiread den eolas seo a leanas agus is féidir san áireamh nuair a bhíonn locht á thuairisciú agat:

  • Ainm an bhaile nó an tsráidbhaile agus na sráide
  • An Uimhir ar an gcuaille
  • Suíomh an tsolais (mar shampla, lasmuigh de thigh uimhir a trí)
  • D'ainm agus uimhir theagmhála