Cúram Custaiméirí

Placeholder imageTá sé d’aidhm ag Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge ardchaighdeán i gcúram custaiméirí a chur ar fáil i suíomh a bhionn slán agus sábháilte.

Tá sé mar dhualgas orainn sábháilteacht, sláinte agus leas ár bhfostaithe go léir a chinntiú, comh fada agus atá sé sin indéanta go réasúnta. Bunaíodh an cód iompair seo dóibhsean a úsáideann ár n-áitribh agus ár n-áiseanna, agus dóibhsean a bhíonn ag plé le Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge ina n-áirítear custaiméirí, cliaint, teagmhálaithe gnó agus baill den phobal.

Cód Iompair Custaiméara

 • Cód Iompair Custaiméara - Imlíne den iompar lena mbítear ag súil ó chustaiméirí.
 • Cairt Chustaiméirí

 • Ár gCairt Chustaiméirí - Mar a dhéanaimid iarracht seirbhís éifeachtach agus chuirtéiseach chustaiméara a chur ar fáil.
 • Foirm Ghearáin Scríofa

 • Foirm Ghearáin Chustaiméara Scríofa
 • Nós imeachta Chúraim Custaiméirí

 • Nós Imeachta Gearáin Chustaiméirí - Treoir ar conas gearán a dhéanamh mar gheall ar sheirbhís.
 • Déan Teagmháil le Cúram Custaiméirí

  0761 10 20 20
  Oifigeach Gearáin: Claire Hartley
  contact@waterfordcouncil.ie
  nó mar rogha eile, líon amach ár bhfoirm teagmhála. Cuirfear fáilte roimh chomhfhreagras i nGaeilge.

  Suíomh Oifigí

 • Oifigí Chúram Custaiméirí, Sráid Nua Bailey, Port Láirge, X91 XH42.   [ féach ar an mapa ]
 • Oifigí Chúram Custaiméirí, Oifigí na Cathrach, Cé Dhaibhéid, Dún Garbhán, Co. Phort Láirge. X35 Y326   [ féach ar an mapa ]
 • Uaireanta Oscailte

 • Cuntar Poiblí Luan go hAoine, 9:30r.n. go 4:00i.n. (Oscailte le linn am lóin)
 • Línte Gutháin Luan go hAoine, 9:00r.n. go 5:00i.n.
 • Teagmháil Lasmuigh de Ghnáthuaireanta oibre : 0761 10 20 20