Rannóg Seirbhísí Corparáideacha

Placeholder imageTá Rannóg Seirbhísí Corparáideacha de chuid Chomhairle Cathrach & Contae Phort Láirge freagrach as:

 • Cruinnithe den gComhairle Cathrach agus Contae agus des na Coistí um Beartais Straitéiseacha (CBS) a eagrú go rathúil.
 • Fáilithe Cathartha agus Fáiltithe an Mhéara a eagrú
 • Seirbhísí Custaiméara
 • Forlíontaí do Chlár na dToghthóirí a fhoilsiú
 • Dréacht-Chlár na dToghthóirí agus Clár Atheagraithe na dToghthóirí
 • Cur i bhfeidhm leanúnach Scéim Teanga na Comhairle
 • Deontais Ardoideachais a mheas, a phróiseáil agus a íoc
 • Freagracht iomlán i gcomhair Chumarsáid Chorparáideach, suíomhanna idirlíon agus na meáin shóisialta ina measc
 • Sonraí teagmhála don Rannóg Seirbhísí Corparáideacha

  0761 10 20 20
  corporate@waterfordcouncil.ie

  Seoladh

 • Rannóg Seirbhísí Corparáideacha, Halla na Cathrach, An Meal, Port Láirge, X91 PK15

 • Uaireanta Oscailte

 • Uaireanta Oscailte: Luan go hAoine, 9:00r.n. go dtí 1:00i.n. agus 2:00i.n. go dtí 5:00i.n.

 • Cóipcheart © Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge