Gaeltacht na nDéise

Tá Gaeltacht na nDéise ar cheann des na Gaeltachtaí is lú sa tír. Siad An Rinn agus an Sean Phobal an dá thaobh den pharóiste, le pobal breá, bríomhar Gaeltachta. Tá timpeall 1,500 duine ag maireachtaint i nGaeltacht na nDéise, agus cáil ar an áit don Ghaeilge, don cheol agus don amhránaíocht traidisiúnta, a thugann beocht ar leith don dúthaigh álainn seo.

An Rinn (Ring)
Tá go leor áiseanna don gcuairteoir sa Rinn, le dhá ché - ceann i mBaile na nGall agus ceann eile in Heilbhic. Tá tránna den scoth sa cheantar, chomh maith le siúlóidí agus radharcanna álainne trasna Chuan Dhún Garbhán.

An Sean Phobal (Old Parish)
Paráoiste tuaithe is ea an Sean Phobal, le stair ársa - deirtear gur thug Naomh Colmán an Chríostaíocht anseo roimh aimsir Dhéugláin na hAirde Móire, fiú amháin. Le cósta dramatúil, fiáin, tá tránna agus cuanta beaga séimhe le fáil anseo chomh maith. Díol spéise is ea An Chailleach Bhéara (tuama meigiliteach), Tigh Solais Mhion Ard agus Trá Bhaile Mhac Airt agus is iontach an ceantar é d'éanbhreathnú chomh maith.

Comhlucht Forbartha na nDéise
Eagraíocht phobal-bunaithe is ea Comhlucht Forbartha na nDéise, a bunaíodh sa bhliain 2005 ar mhaithe le buanú agus neartú na Gaeilge i nGaeltacht na nDéise, trí fhorbairt phobail agus chultúir a chur chun cinn. Is féidir a thuilleadh eolais mar gheall ar obair an Chomhluchta a fháil ar shuíomh idirlíon Ghaeltacht na nDéise.