Nuachtáin Áitiúla

Leaganacha Digiteacha de Nuachtáin Áitiúla
Caomhnaímid roinnt eagrán digiteach de nuachtáin áitiúla stairiúla Phort Láirge, mar a leagtar amach thíos.

 • Dungarvan Leader
 • Dungarvan Observer
 • Waterford Chronicle
 • Waterford Mail

 • Tá an tseirbhís staidéir ar nuachtáin áitiúla saor in aisce do gach úsáideoir.

  Irish Newspaper Archive
  Tairgeann ár graobhacha leabharlainne sintiús don Irish Newspaper Archive. Is cartlann dhigiteach ar líne í seo d’eagráin réigiúnacha sheachtainiúla a áiríonn “The Munster Express” agus foilseacháin atá imithe as cló ar nós an ‘Freeman’s Journal’ agus ‘The Nation’ a théann siar chomh fada le 1763. Éilíonn an tseirbhís seo úsáid ríomhaire leabharlann bhunaithe agus ballraíocht.

  Cartlann Digiteach de chuid an Irish Times
  Tairgeann ár gcraobhacha leabharlainne síntiús do the Irish Times Digital Archive chomh maith. Is seirbhís síntiúis ar líne í seo a áiríonn gach alt a d’fhoilsigh an Irish Times ó 1859 ar aghaidh. Tá luach domheasta aige do thaighde sóisialta agus chun léirmheas stairiúil níos fairsinge ar imeachtaí áitiúla a ghnóthú. Éilíonn an tseirbhís seo úsáid ríomhaire leabharlann bhunaithe agus ballraíocht.