Na hEalaíona

Cuireann ár n-oifigí i nDún Garbhán agus i gCathair Phort Láirge seirbhís ealaíon iomlán agus cothrom ar fáil don bpobal ar fad.

Cláir Ealaíon Phort Láirge
Tá clár ealaíon inghnéitheach ag Oifig Ealaíon Chathair & Chontae Phort Láirge, a chlúdaíonn gach rud ó chomhairle agus meantóireacht go dtí tionscadail ealaíon idirghabhálacha díreacha. Clár bunaithe ar fhorbairt is ea é, atá dírithe ar chothú, ar fhás agus dul sa tóir ar bharr feabhais sna healaíona, chomh maith le spreagadh agus tacaíocht a thabhairt chun bonn láidir de lucht féachana agus dóibh siúd a bhfuil meas acu ar na healaíona a thógaint. Seo thíos roinnt des na tionscnaimh atá idir láimhe againn:

 • Cláir do Bhunscoileanna
 • Cláir do Mheánscoileanna
 • Clár do Chruthaitheoirí Óga agus Léirmheastóirí
 • Clár Idirghlúine
 • Clár Ealaíon um Ionchuimsiú Sóisialta don Óige
 • Clár Ospidéil
 • Dánlann Comhaimseartha Soma
 • Dánlann Bardasach na Liabhráithre
 • FilmLAB
 • Scéim Stiúideo d’Ealaíontóirí (Scéim d’Áitribh Folmha)
 • Artbeat
 • Oíche Chultúir
 • Cathair Chultúir na hEorpa
 • Deontais a chur ar fáil do Chláir Ealaíon d’Ardchaighdeán
 • Forbairt ar Lucht Éisteachta/Deontais Ionchuimsithe
 • Deontais ‘The Artist & the City’
 • Sonraí teagmhála don Oifig Ealaíon

  Dún Garbhán
  Máiréad Uí Argáin, Oifigeach Ealaíon
  058-41416 nó r-phost: morgan@waterfordcouncil.ie

  Cathair Phort Láirge
  Conor Nolan, Oifigeach Ealaíon
  0761 10 2983 nó r-phost: conornolan@waterfordcouncil.ie


  Cóipcheart © Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge