Seirbhísí do Dhaoine gan Dídean

Áirítear daoine mar dhaoine gan dídean sa chás:

 • Gur daoine iad nach bhfuil aon lóistín acu inar féidir leo áitiú ann ar shlí réasúnta. San áireamh ansin tá daoine a chónódh de ghnáth leis an duine gan dídean, nó
 • Gur daoine iad a bhfuil cónaí orthu in ospidéal, teach altranais, dídean oíche nó a mhacasamhail d’institiúid toisc nach bhfuil lóistín ar fáil dóibh agus nach bhfuil ar a gcumas lóistín a sholáthar dóibh féin óna gcuid acmhainní féin.
 • Ní mór do dhuine gur mian leis leas a bhaint as Seirbhísí do Dhaoine gan Dídean dul i láthair an Deasc Um Sheirbhísí do Chustaiméirí, Nuashráid Bailey, Port Láirge idir 2in-4in agus bualadh leis an Oifigeach Um Sheirbhísí do Dhaoine gan Dídean. Déanfaidh an tOifigeach Um Sheirbhísí do Dhaoine gan Dídean measúnacht ar an gcás agus cuirfidh sé an duine ar aghaidh más gá chuig Soláthróir Lóistín Éigeandála.

  Lasmuigh de Ghnáthuaireanta
  Tá socruithe lasmuigh de ghnáthuaireanta i bhfeidhm le linn tráthnóntaí agus deireadh seachtainí agus nuair a bhíonn an Deasc Um Sheirbhísí do Chustaiméirí dúnta.

 • Tuilleadh eolais, féach ár mBileog Lasmuigh de Ghnáthuaireanta.
 • Conas is féidir linn cabhrú leat?
  Tar éis an mheasúnaithe agus más cuí, cuirfear lóistín éigeandála ar fáil.
  B’fhéidir go ndéanfar cinneadh, an cliaint a chur ar aghaidh chuig seirbhísí eile a d’fhéadfadh cabhrú leis an duine, na seirbhísí seo a leanas mar shampla:

 • Ionad Comhairle agus Faisnéise
 • Seirbhís Um Thacaíocht & Fhéinchothú
 • An Roinn Coimirce Sóisialaí i gcomhair cúnamh airgeadais.

 • Copyright © Waterford City & County Council